Digitale tester

Av: Svend Andreas Horgen
Førstelektor og forfatter av: www.phpbok.no
Oppdatert: oktober 2010
Tilbake til FoU-oversikt (eller velg fra meny til høyre)

Digitale tester er kommet for å bli, og utgjør etter min mening et meget viktig verktøy i lærerens digitale/pedagogiske verktøykasse. Lærere har nå mulighet for å enkelt lage digitale tester (typisk i læringsplattformen) som rettes automatisk.

Vi er flere kollegaer ved Institutt for informatikk og e-læring ved NTNU som jobber med digitale tester i FoU-sammenheng. Digitale tester byr på muligheter såvel som utfordringer.

På denne siden finner du informasjon om hva en digital test er og hvorfor dette er et spennende fagfelt, noen nyttige ressurser, informasjon om kurs jeg har holdt, informasjon om et fag som gir 6 studiepoeng for interesserte lærere, testverktøyet Evatest DigiTEST, og en liste over FoU-resultater.

Innhold på denne siden

  1. Hvorfor digitale tester?: En kort forklaring. Hvorfor bruke tester? Utfordringer. Pedagogisk bruk. Hva jobber vi med? Hvilken forståelse har vi av digitale tester?
  2. Pedagogiske kurs (1 time til 2 dager): Jeg har holdt en rekke skreddersydde kurs om digitale tester med både teori, konkrete eksempler og praksis
  3. Nettbasert fag om pedagogisk bruk: Hvordan kan lærere bruke digitale tester pedagogisk? Vi har utviklet et fag på 6 studiepoeng
  4. Utvikling av testverktøyet DigiTEST: Et web-basert system som skal støtte læreren i prosessen med å lage tester og spørsmål
  5. Nyttige ting jeg har laget: Metatest om it´s learning og testverktøyet, stoff jeg har skrevet om digitale tester, videopresentasjoner og liknende som kan være nyttig for lærere og andre med interesse for digitale tester.
  6. Presentasjoner: Liste over kurs og foredrag jeg har holdt om digitale tester
Interesser FoU

Hvorfor digitale tester? Hva jobber vi/jeg med?

Kunnskap om digitale tester blir stadig mer relevant for lærere på alle utdanningsnivåer. Spørsmål i en digital test kan typisk være i form av flervalg (multiple choice), men ikke nødvendigvis. Testverktøyene støtter stadig flere spørsmålstyper, både ja/nei, flervalg, finn par, interaktive typer, fyll inn det som mangler, korte fritekstsvar og til og med helt åpne spørsmål (fritekst). Begrepet "digital test" er derfor mer beskrivende enn "flervalgstest". Inntil 2008 brukte vi ved det som den gang var HiST for øvrig begrepet "automatisert test", men på grunn av at dette er et lite beskrivende navn, og at næringslivet tenker på det å teste robustheten av programvare automatisk, byttet vi til det mer dekkende "digital test".

Digitale tester kan brukes formativt (læring) og summativt (vurdering). En digital test kan brukes for å øke læringen, motivere til læring og teste kunnskap. Stadig flere benytter slike tester for å styrke læringsprosessen underveis - kanskje på grunn av tilgjengeligheten til gode verktøy i LMS-systemene? Muligheten for effektivisering, gjenbruk og en objektiv, automatisk retting, gjør at mange prøver å benytte flervalgsspørsmål som sluttvurdering (eksamen). Det er liten tvil om at det å lage spørsmål og tester av høyt kvalitet er en ikke-triviell oppgave, så her må en trå forsiktig. Jeg har skrevet mye om digitale tester og holdt en rekke kurs, seminarer og konferansebidrag om særlig formativ bruk. Du kan se konkrete eksempler på presentasjoner og kursopplegg lenger nede på denne siden.

Mange lærere ønsker å jobbe med et LMS (it´s learning, Fronter, Moodle, ...). Disse har etterhvert relativt gode testverktøy, og åpner for en rekke muligheter for pedagogisk gode opplegg. Spørsmålene for lærere er mange: Hvordan kan digitale tester brukes pedagogisk - i undervisningen - for å best mulig støtte opp under de gode læringsprosessene? Dette er et kjempeviktig spørsmål som jeg har jobbet mye med. Hvordan kan en lærer lage gode tester av høy kvalitet og/eller pedagogisk verdi, og bruke disse på en riktig måte? Hva skal til av informasjon i forkant av en test? Hvordan beregne poeng? Hvilke fallgruver fins? Er det mulig å klatre oppover i Blooms taksonomi, slik at en ikke bare tester på faktakunnskap, men også på forståelse, evne til å resonnere og anvende teori i praksis? Er Blooms taksonomi relevant for skoleverket etter Kunnskapsløftet? Hvordan kan tester gi bedre motivasjon og gi økt læring? Er det mulig med individtilpasning av lærestoff, og hvilken rolle spiller digitale tester for å oppnå det? Hvordan kan en implementere, gjennomføre og bruke kompetansekartlegging? Sist men ikke minst: Hva bør et testverktøy støtte av funksjonalitet?

Gjennom det 3-årige store HiST-prosjektet "SELP" (Stort e-Læringsprosjekt, ferdig juni 2006) og flere etterfølgende prosjekter, har vi ved HiST lært mye om bruk av digitale tester. Jeg har brukt min FoU-tid til å utforske mange interessante temaer med hovedfokus på pedagogisk og kreativ bruk av digitale tester. I tillegg har vi jobbet lenge med: Hva bør et testverktøy støtte av funksjonalitet? Det er spennende å jobbe med problematikken rundt digitale tester, og for å få ekstra godt innblikk i problematikken, har vi utviklet et verktøy kalt Evatest DigiTEST (verktøyet het tidligere Evatest, men byttet i 2008 navn til DigiTEST). Systemet utvikles gjennom studentprosjekter i programmeringsfag og sommerjobber (dataingeniørstudenter). Det er veldig lærerikt å utvikle et testverktøy. Da kan vi også bestemme funksjonaliteten helt og holdent, og teste ut nye teorier i praksis. Det er også lett å implementere støtte for funksjonalitet vi ser det er behov for i et godt verktøy, for eksempel formativ bruk av tester, gjenbruk av spørsmål (spørsmålsbanker) og liknende. Du kan lese mer om våre tanker om et digitalt testverktøy lenger nede på denne siden.

Vi har også prøvd å spre kunnskap om digitale tester (flervalgstester) gjennom flere interne seminarer på HiST. Undtertegnede har bidratt på en rekke seminarer og konferanser, og holder også en del kurs (2-timers, 3-timers og heldags). Interessen er veldig stor, særlig i skoleverket (grunn- og videregående skole).

29.-30.mai 2006 arrangerte vi ved HiST "Nasjonal konferanse om bruk av automatiserte tester i læringsprosessen". Det var veldig stor interesse med en rekke ulike aktører tilstede. Vi har lagt ut presentasjonene og programmet.

Til toppen

Pedagogiske kurs (1 time til 2 dager)

Jeg har holdt en del skreddersydde kurs om bruk av digitale tester. Ved å dele erfaringer får en som regel nyttige innspill tilbake, eller nye interessante problemstillinger og idéer. Forhåpentligvis får publikum valuta også. Kursene holdes i regi av forskningsstiftelsen TISIP. Vil du ha tilbud om et opplegg (kurs, seminar, konferansebidrag e.l.), så bare ta kontakt.

Her er eksempel på en agenda for et seminar på 4-7 timer. Jeg er veldig fleksibel med tanke på innhold:

Her er et eksempel på en presentasjon som brukes som utgangspunkt når jeg gjennomgår blokken om "gode tester". Dette er altså et utdrag av en mye større presentasjon, men det gir et visst inntrykk av tema, dybde og stil. Tips: Vis i fullskjerm for bedre kvalitet!

Digitale Tester Gode Spørsmål Horgen Demo from Svend Andreas Horgen

I et kursopplegg vil teori og pedagogisk forankring avveksles med konkrete eksempler, gruppearbeider og diskusjon. Se også listen av kurs og presentasjoner nederst på denne siden.

Til toppen

Nettbasert fag (6 studiepoeng) for lærere: Pedagogisk bruk av digitale tester

I 2007 utviklet HiST og Høgskolen i Telemark et nettbasert fag på 6 studiepoeng for lærere som ønsker å lære mer om digitale tester. Faget var myntet på lærere i både UH-sektoren og skoleverket. Nå har dette faget blitt videreutviklet til MOOC-en "IKT i læring" (15 studiepoeng) som har adresse http://bit.ly/mooclagkonto

I forbindelse med NUV-prosjektet i 2007 utviklet vi også et nettsted med ressurser, en wikibasert kunnskapsbase og eksempler på tester og spørsmål.

Dersom du heller kunne tenke deg et kortere kurs (heldags/halvdags) for deg og dine kollegaer om samme tema, så se avsnittet om kurs.

Til toppen

Utvikling av testverktøyet DigiTEST

Jarle Larsen og undertegnede (Svend Andreas Horgen) har vært pådrivere i utviklingen av et eget testverktøy med navn "Evatest". Nå bidrar også Bjørn Klefstad og Geir Maribu i arbeidet. I 2008 endret vi navn på produktet til DigiTEST. Gjennom studentprosjekter, hovedprosjekter og sommerjobber har studenter programmert et test-verktøy som begynner å ta form. Vi har veiledet og kommet med krav til funksjonalitet.

Gjennom arbeidet med Evatest DigiTEST har vi lært mye om digitale tester langt utover et programmeringsteknisk perspektiv. Det er mange hensyn å ta for å kunne lage gode tester. Vi ser på det som en stor utfordring å implementere funksjonalitet som gjør det enkelt for læreren å lage gode tester. Det er også viktig at verktøyet kan støtte læreren i de viktige faser av testens livssyklus. Her er noen hint om hva vi legger vekt på:

Jeg har enda flere forslag og ønsker, men vil ikke avsløre alt på en gang...

Til toppen

Nyttige ting jeg har laget

Creative Commons LicenseKan du bruke dette? Jeg har brukt en Creative Commons lisens som på norsk heter "Navngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår", og du står dermed fritt til å bruke ressursene i henhold til denne CC-lisensen: This work by Svend Andreas Horgen is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Norway License. I korte trekk går det ut på at du kan bruke denne ressursen selv, spre til andre og til og med endre/videreutvikle hvis du vil det. Betingelsen er at du skal opplyse at dette originalt er laget av Svend Andreas Horgen, og henvise til denne siden: http://iie.ntnu.no/~svendand/FoU/

Jeg har laget en del ressurser som kan være nyttig for lærere og andre som jobber med digitale tester. Du vil se både digitale tester som du kan laste inn i LMS-systemet ditt, annet nyttig stoff knyttet til digitale tester og liknende.

Forstå digitale tester

Test deg selv eller andre

  1. Metatest om it´s learning (uten tilbakemelding)
  2. Metatest om it´s learning (med tilbakemelding)
  3. Test med eksempel på bruk av spørsmålstyper i it´s learning

Disse kan du importere inn i it´s learning. Bilder, spørsmålstekst, alternativer og riktig svar skal bli med, siden all informasjonen ligger i en rekke xml-filer inne i zip-filene. (Det er mulig du kan importere inn i Fronter, men det har jeg ikke prøvd). Gjør slik for å importere inn i it´s learning: Lag en ny test, gå til arkfanen "spørsmål" og velg "importer" og velg "IMS QTI". Da kan du laste opp ønsket zip-fil.
Merk: Dersom du vil bruke test nr 2, må du først sette opp testen din til å bruke "tilbakemelding på alternativnivå" (og i tillegg ha navigasjon "kun fremover") før du importerer zip-filen.

Film om å eksportere

Det tar tid å lage digitale tester (flervalgstester). Det gir mening å dele det en har laget med andre. Mange testverktøy følger en standard som heter IMS/QTI og som gjør det mulig å eksportere tester ut av et verktøy og inn i et annet. Filmen viser hvordan en test kan tas ut fra en site i it´s learning og inn i en annen site, slik at lærere kan samarbeide og dele på tvers av institusjoner. I tillegg forklares hva zip-filen som brukes under eksporten inneholder, det vil si hvordan QTI standarden fungerer overordnet.

Foredrag

Se eksempel på foredrag lenger nede på denne siden (seksjonen om kurs og seksjonen om vitenskapelige presentasjoner).

Til toppen

Presentasjoner

Her er en oversikt over kurs, konferansebidrag og relevante arbeider for å spre kunnskap om digitale tester. Kurs holdes i regi av forskningsstiftelsen TISIP. Vil du ha kurs, så bare ta kontakt.

Undertegnede kan ikke lastes for feil som står på denne siden. Dersom du har kommentarer, så meld gjerne fra.

Av: Svend Andreas Horgen
Interesser FoU